Reglementen

Leskaarten

Een 13-lessenkaart, verder te noemen kwartaalkaart, geeft korting omdat u vóór aanvang van het kwartaal uw lessen betaalt en omdat u verplicht bent deze in dat kwartaal op te rijden.

De lessen gaan tijdens alle schoolvakanties door. Vanwege onze planning, het inzetten van de instructeurs, en de belasting van onze paarden is het erg lastig wanneer er lessen worden afgezegd. Wij verlenen de service dat er per kwartaal 1 les kan worden afgezegd en op een ander moment ingehaald. Dit kan alleen wanneer er plaats is in onze lessen en mits de les 24 uur van tevoren wordt afgezegd. Hiervoor gelden geen uitzonderingen. De lessen zijn niet overdraagbaar naar andere personen.

De kwartaalkaart is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar. Er vindt geen restitutie plaats als u, om wat voor reden dan ook, besluit te stoppen met rijden.

De kwartaalkaart is uitsluitend geldig binnen 1 kwartaal, en bevat 12 betaalde lessen. De 13eles is gratis, de niet opgereden lessen aan het einde van het kwartaal komen te vervallen.

Betaling kan in  termijnen en het maandelijkse bedrag wordt de 1e werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven. De kwartaalkaart wordt in 3 maandelijkse termijnen afgeschreven.

Na het kwartaal vervalt uw kaart, ook als er nog lessen “over” zijn. Deze lessen kunnen niet meer ingehaald worden in het volgende kwartaal. Onze kwartalen beginnen 1 feb, 1 mei, 1 aug, 1 nov.

Opzeggen van de kwartaalkaart dient minimaal één maand voor het verstrijken van het kwartaal te gebeuren. Als u geen gebruik maakt van een volledige kwartaalkaart heeft u een kalendermaand opzegtermijn. Hierbij vervalt het kwartaalvoordeel en wordt voor de lessen het losse les tarief berekend. Het losse les tarief gaat met terugwerkende kracht in op aanvangsdatum van de kwartaalkaart waarin wordt opgezegd.

Bij een machtiging tot automatische incasso bestaat de mogelijkheid per maand te betalen. Een losse les dient vóór aanvang van de les betaald te zijn.

Als lid van de Manege & Ruiter Bond krijgen alle ruiters bij ons een lesovereenkomst. Hieraan gekoppeld is dat al onze klanten voorzien worden van een Manege ruiterpaspoort. Hierin wordt de volledige ruiteropleiding bijgehouden van alle ruiters van de Manege & Ruiter Bond. Tevens is hieraan een ongevallenverzekering gekoppeld en is hiermee duidelijk voor de verzekeringsmaatschappij dat u klant bent bij Ruitersportcentrum Harderwijk en daardoor volledig gedekt bent door onze bedrijfs-WA verzekering. Bij deze lesovereenkomst wordt een manege ruiterpaspoort verstrekt.

 

Uw les afzeggen kan, doe dit echter tijdig via info@ruitersportcentrumharderwijk.nl ! Afzeggingen dienen 24 uur voor aanvang van de lestijd binnen te zijn. Later binnen gekomen afzeggingen worden, ongeacht de reden, beschouwd als wel te zijn gereden en worden afgeschreven van uw kwartaalkaart respectievelijk als losse les in rekening gebracht.

Het gehele jaar gaan de lessen door behalve de feestdagen. Denk hieraan i.v.m. het afzeggen en inhalen van uw les.